محمد صادقی

وکیل کیفری

وکیل جرایم اقتصادی و مالی

وکیل قتل

وکیل کلاهبرداری

وکیل جعل اسناد

وکیل جرایم رایانه ای

محمد صادقی

وکیل کیفری

وکیل جرایم اقتصادی و مالی

وکیل قتل

وکیل کلاهبرداری

وکیل جعل اسناد

وکیل جرایم رایانه ای

پرونده کلاهبرداری شبکه ای

  • وکیل: سید محمد صادقی
  • تاریخ: 1398/01/25
  • موکل: پوریا خ
  • دسته بندی: کیفری جرایم مالی

پرونده کلاهبرداری شبکه ای خودرو

موکل با تشکیل شرکت های کاغذی و صوری اقدام به تبلیغ در فضای مجازی مثل دیوار و شیپور نموده و افراد را ترغیب به این موضوع می‌کرد که به شرکت مراجعه کنند و اقدام به خرید خودرو به صورت لیزینگی کنند.

شگرد هم این بود که با آنها قرارداد بسته و مبالغی به عنوان پیش پرداخت دریافت می شد و بعد از گذشت چند ماه به دلیل عدم وجود خودرو بخشی از پول به آنها پس داده میشد یا اینکه وقتی تعداد مالباخته زیاد می‌شد شرکت‌ها را تعطیل کرده و متواری می شدند.

وکیل کلاهبرداری

این افراد بعد از دستگیری توسط اداره آگاهی و اقرار هایی مبنی بر کلاهبرداری به ما مراجعه کردند و به دلیل گستردگی شرکتها و متهمین پرونده کیفرخواست کلاهبرداری شبکه‌ای صادر شده بود پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع داده شده بود و ما با استدلال هایی که کلاهبرداری به صورت شبکه ای نیست و اینکه این افراد صرفاً اقدام به تشکیل شرکت کردند و افراد دیگری به عنوان مدیرعامل وارد این شرکت ها شدن و قراردادهای خودرو تنظیم کردن.

نهایتاً رای از کلاهبرداری شبکه ای تبدیل به کلاهبرداری ساده شد مجددا با اعتراض وکلا پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و با پرداخت پول مالباخته ها و رضایت از بسیاری از شکات پرونده بسیاری از کلاهبرداری ها تبدیل به قرار موقوفی اجرا شد و کلاهبرداری شبکه‌ای هم تبدیل به کلاهبرداری ساده . نهایتاً در زمان اجرای حکم نیز مجددا با گرفتن رضایت باقیمانده شکات پرونده مختومه شد.